Размери на контейнерите

20' стандартен контейнер
Описание
Размер(метричен)

Кубични метри
33  м3

Товароносимост(Нето)
21,850 kg - 28,160 кг *
Тара
2,150 kg - 2,220 кг
Бруто
24,000 kg - 30,480 кг
Вътрешна дължина
5.898 метра
Вътрешна широчина
2.352 метра
Вътрешна височина
2.392 метра
Външна дължина
6.058 метра
Външна широчина
2.438 метра
Външна височина
2.591 метра
Размерна вратата - широчина
2.340 метра
Размерна вратата - височина
2.280 метра

40' стандартен контейнер
Описание
Размер(метричен)

Кубични метри
67 м3

Товароносимост(Нето)
26,760 kg - 28,760 kg *
Тара
3,720 kg - 3,740 kg
Бруто
30,480 kg - 32,500 kg
Вътрешна дължина
12.032 m
Вътрешна широчина
2.352 m
Вътрешна височина
2.392 m
Външна дължина
12.192 m
Външна широчина
2.438 m
Външна  височина
2.591 m
Размерна вратата - широчина
2.340 m
Размерна вратата - височина
2.280 m

40' High Cube(висок  контейнер)
Описание
Размер(метричен)

Кубични метри
76 м3

Товароносимост(Нето)
26,750 kg - 28,550 kg *
Тара
3,730 kg - 3,950 kg
Бруто
30,480 kg - 32,500 kg
Вътрешна дължина
12.033 m
Вътрешна широчина
2.352 m
Вътрешна височина
2.698 m
Външна дължина
12.192 m
Външна широчина
2.438 m
Външна височина
2.896 m
Размерна вратата - широчина
2.340 m
Размерна вратата - височина
2.585 m

45' High Cube(висок  контейнер)
Описание
Размер(метричен)

Кубични метри
86 м3

Товароносимост(Нето)
28,280 kg  *
Тара
4,740 kg
Бруто
33,020 kg
Вътрешна дължина
13.556 m
Вътрешна широчина
2.352 m
Вътрешна височина
2.701 m
Външна дължина
13.716 m
Външна широчина
2.438 m
Външна височина
2.896 m
Размерна вратата - широчина
2.340 m
Размерна вратата - височина
2.588 m

НАЧАЛО         ЗА НАС        КОНТАКТИ         КОНТЕЙНЕРИ       ЗАСТРАХОВКА      ТЕРМИНИ      РЕКЛАМА       СНИМКИ
KEY PARTNERS LTD
Container Shipping Agency
НАЧАЛО         ЗА НАС        КОНТАКТИ         КОНТЕЙНЕРИ       ЗАСТРАХОВКА      ТЕРМИНИ      РЕКЛАМА  
Copyright © 2009 Key Partners Ltd. All Rights Reserved.
* Посочената товароносимост е конструкционната максимална товароносимост на контейнерите !
Максимално допустимото натоварване съгласно пътните ограничения е 21,5 тона за 20' контейнер и 22 тона за 40' контейнер. За стока с по-големи тегла от посочените е необходима предварителна договореност.