Кей партнърс EООД - Агенция за контейнерни превози горещо препоръчва застраховането на стоките!


Сравнително малката сума заплатена като застрахователна премия може да Ви спести много загуби и неприятности - от частично увреждане до пълно погубване на стоката, кражби, както и разходи във връзка със спасяването на стоката.

  • Имайте предвид, че максималната отговорност на превозвача по шосе е 8.33 Специални права на тираж
(СПТ/SDR) на килограм бруто тегло, а на превозвача по море е 667 СПТ на колет или 2 СПТ на килограм бруто тегло, в зависимост от това кое е по-голямо. И при двата вида превози отговорността на превозвача не надвишава стойността на товара.

  • Превозвачът не е отговорен в случай на непреодолима сила.

  • Трябва да се знае, че освен при погубване на стоките застраховката е необходима и когато е настъпила
ОБЩА АВАРИЯ и са направени разходи по спасяването на кораба.
В такъв случай собственика на стоката дължи солидарно пропорционално обезщетение на база фактурна стойност на корабособственика, което се покрива от застраховката. Ако такава няма собственика на стоката трябва да внесе ЕФЕКТИВНО сумата покриваща солидарното му задължение, за да получи стоката си.


Кей партнърс EООД - Агенция за контейнерни превози предлага сключване на карго застраховки с много добри условия и премии на база договорни отношения с водещи застрахователни компании.
НАЧАЛО         ЗА НАС        КОНТАКТИ         КОНТЕЙНЕРИ       ЗАСТРАХОВКА      ТЕРМИНИ      РЕКЛАМА       СНИМКИ
KEY PARTNERS LTD
Container Shipping Agency
НАЧАЛО         ЗА НАС        КОНТАКТИ         КОНТЕЙНЕРИ       ЗАСТРАХОВКА      ТЕРМИНИ      РЕКЛАМА  
Copyright © 2009 Key Partners Ltd. All Rights Reserved.